ΤΟΕΒ Μελισσόπετρας - Καλόβρυσης (ΤΜΚ)

Περιγραφή

Ονομασία: ΤΟΕΒ Μελισσόπετρας - Καλόβρυσης

Έτος ίδρυσης:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Κόνιτσα, Τ.Κ. 44100

Τηλέφωνο:

FAX:

email:

Web site:

Πρόεδρος: Τσινώλης Σπυρίδων

Γραμματεία:

Τελευταία ενημέρωση στοιχείων περιγραφής: 31/12/2019

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -