ΟΕΒ Ηπείρου

Ο ιστότοπος Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) Ηπείρου (https://oeb.interregir2ma.eu) έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του INTERREG GREECE-ITALY 2014-2020 IR2MA Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems (https://www.interregir2ma.eu/) με σκοπό να αποτελέσει  ένα σύστημα δημόσιας προβολής θεμάτων που αφορούν τον κάθε ΟΕΒ της Περιφέρειας Ηπείρου με δυνατότητες αυτόματης ενημέρωσης των μελών του κάθε οργανισμού μέσω email

Right Right rEnd
 Συνδεδεμένοι χρήστες: 1