ΟΕΒ Ηπείρου

Ο ιστότοπος Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) Ηπείρου (https://oeb.interregir2ma.eu) έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του INTERREG GREECE-ITALY 2014-2020 IR2MA Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems (https://www.interregir2ma.eu/) με σκοπό να αποτελέσει ένα σύστημα δημόσιας προβολής θεμάτων που αφορούν τον κάθε ΟΕΒ της Περιφέρειας Ηπείρου με δυνατότητες αυτόματης ενημέρωσης των μελών του κάθε οργανισμού μέσω email

 Συνδεδεμένοι χρήστες: 4