ΤΟΕΒ Λίθινου (ΤΛΙ)

Περιγραφή

Ονομασία: ΤΟΕΒ Λίθινου

Έτος ίδρυσης: 1958

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ζίτσα, Τ.Κ. 44003

Τηλέφωνο:

FAX:

email:

Web site:

Πρόεδρος: Τάτσης Νικόλαος

Γραμματεία:

Τελευταία ενημέρωση στοιχείων περιγραφής: 31/12/2019

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -