ΤΟΕΒ Κουκλίων - Μαζαρακίου (ΤΚΜ)

Περιγραφή

Ονομασία: ΤΟΕΒ Κουκλίων - Μαζαρακίου

Έτος ίδρυσης: 1981

Ταχυδρομική διεύθυνση: Δολιανά, Τ.Κ. 44004

Τηλέφωνο:

FAX:

email:

Web site:

Πρόεδρος: Μέμος Βασίλειος

Γραμματεία:

Τελευταία ενημέρωση στοιχείων περιγραφής: 31/12/2019

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -