ΤΟΕΒ Άνω Καλαμά (ΤΑΚ)

Περιγραφή

Ονομασία: ΤΟΕΒ Άνω Καλαμά

Έτος ίδρυσης:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Παρακάλαμος, Δολιανά, Τ.Κ. 44004, Ιωαννίνων

Τηλέφωνο: 2653031038

FAX: 2653031038

email: toebanokalama@hotmail.com

Web site:

Πρόεδρος: Χάσκος Θωμάς

Γραμματεία: Δασούτης Χαράλαμπος

Τελευταία ενημέρωση στοιχείων περιγραφής: 31/12/2019

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -