ΤΟΕΒ Κλειδωνιάς (ΤΚΛ)

Περιγραφή

Ονομασία: ΤΟΕΒ Κλειδωνιάς

Έτος ίδρυσης:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Αρίστη, Τ.Κ. 44016

Τηλέφωνο:

FAX:

email:

Web site:

Πρόεδρος: Παπαβασιλείου Χρήστος

Γραμματεία:

Τελευταία ενημέρωση στοιχείων περιγραφής: 31/12/2019

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -