ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων (ΤΛΙΩ)

Περιγραφή

Ονομασία: ΓΟΕΒ Λεκάνης Ιωαννίνων

Έτος ίδρυσης:

Ταχυδρομική διεύθυνση: 5ο χλμ. Ιωαννίνων Κοζάνης, Τ.Κ. 45445

Τηλέφωνο: 2651090257

FAX: 2651090256

email: goebioann@yahoo.gr

Web site:

Πρόεδρος: Νάστου Αθανασία

Γραμματεία:

Τελευταία ενημέρωση στοιχείων περιγραφής: 31/12/2019

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -