ΤΟΕΒ Αχέροντα Γλυκής (ΤΑΓ)

Περιγραφή

Ονομασία: ΤΟΕΒ Αχέροντα Γλυκής

Έτος ίδρυσης:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Γλυκή, Αχέροντα, Τ.Κ. 46031, Θεσπρωτίας

Τηλέφωνο: 2666041523

FAX: 2666041523

email:

Web site:

Πρόεδρος: Φωτίου Μιχαήλ

Γραμματεία:

Τελευταία ενημέρωση στοιχείων περιγραφής: 31/12/2019

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -