ΤΟΕΒ Σαγιάδας - Ασπροκκλησίου (ΤΣΑ)

Περιγραφή

Ονομασία: ΤΟΕΒ Σαγιάδας - Ασπροκκλησιού

Έτος ίδρυσης:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Σαγιάδα, Φιλιάτες, Τ.Κ. 46300, Θεσπρωτίας

Τηλέφωνο: 2664051231

FAX: 2664051995

email:

Web site:

Πρόεδρος: Αναστασιάδης Ιωάννης

Γραμματεία:

Τελευταία ενημέρωση στοιχείων περιγραφής: 31/12/2019

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -