ΤΟΕΒ Ραγίου - Κεστρίνης (ΤΡΚ)

Περιγραφή

Ονομασία: ΤΟΕΒ Ραγίου - Κεστρίνης

Έτος ίδρυσης: 1958

Ταχυδρομική διεύθυνση: 5ο χλμ. Ε.Ο. Ηγουμενίτσας Σαγιάδας, Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα

Τηλέφωνο: 2665022273

FAX: 2665022273

email: toebkestrinis@gmail.com

Web site:

Πρόεδρος: Στεργίου Νικόλαος

Γραμματεία:

Τελευταία ενημέρωση στοιχείων περιγραφής: 31/12/2019

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -