ΤΟΕΒ Βουργαρελίου (ΤΒΟ)

Περιγραφή

Ονομασία: ΤΟΕΒ Βουργαρελίου

Έτος ίδρυσης:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Βουργαρελίου, Τ.Κ. 47100

Τηλέφωνο:

FAX:

email:

Web site:

Πρόεδρος:

Γραμματεία:

Τελευταία ενημέρωση στοιχείων περιγραφής: 31/12/2019

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -