ΤΟΕΒ Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας (ΤΓΒ)

Περιγραφή

Ονομασία: ΤΟΕΒ Γραμμενίτσας-Βλαχέρνας

Έτος ίδρυσης: 1993

Ταχυδρομική διεύθυνση: Γραμμενίτσα, Άρτα, Τ.Κ. 47100, Άρτας

Τηλέφωνο: 2681085870

FAX:

email:

Web site:

Πρόεδρος: Νάσης Ευάγγελος

Γραμματεία:

Τελευταία ενημέρωση στοιχείων περιγραφής: 31/12/2019

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -