ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρή (ΓΜΜ)

Περιγραφή

Ονομασία: ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρή

Έτος ίδρυσης: 1960

Ταχυδρομική διεύθυνση: Θεσπρωτικό, Τ.Κ. 48300, Πρέβεζας

Τηλέφωνο: 2683031419

FAX: 2683031419

email: hdrakosxar@yahoo.gr

Web site:

Πρόεδρος: Βάσιος Παναγιώτης

Γραμματεία: Δράκος Χαράλαμπος

Τελευταία ενημέρωση στοιχείων περιγραφής: 31/12/2019

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -