ΤΟΕΒ Λάμαρης (ΤΛΑ)

Περιγραφή

Ονομασία: ΤΟΕΒ Λάμαρης

Έτος ίδρυσης: 

Ταχυδρομική διεύθυνση: Εθνική Οδός Πρέβεζας - Ιωαννίνων, Λούρος, Τ.Κ. 48061, Πρέβεζας

Τηλέφωνο: 2682031262

FAX: 2682031262

email: toeblamarhs@gmail.com

Web site:

Πρόεδρος: Μπρούβας Ταξιάρχης

Γραμματεία: Μπόμπορη Γεωργία

Τελευταία ενημέρωση στοιχείων περιγραφής: 31/12/2019

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -